CHLOE Merit Striped Platform Sandal
CHLOE Merit Striped Platform Sandal
CHLOE Merit Striped Platform Sandal
CHLOE Merit Striped Platform Sandal
CHLOE Merit Striped Platform Sandal
CHLOE Merit Striped Platform Sandal
CHLOE Merit Striped Platform Sandal
CHLOE Merit Striped Platform Sandal

CHLOE

Regular price £225.00
Regular price Sale price £225.00

Chloe Merit Striped Platform Sandal

Size 38

Condition: Unworn

HC05

Size: 38
Colour: Brown
CHLOE Merit Striped Platform Sandal

CHLOE Merit Striped Platform Sandal

Regular price £225.00
Regular price Sale price £225.00